NGC925, spiralgalax i Triangeln

NGC925 är en stor men ytljussvag spiralgalax i stjärnbilden Triangeln (strax under Andromeda). Lägg märke till de rosa och blå distinkta klumparna i galaxarmarna. De blå områdena är områden med huvuddelen unga luminösa stjärnor, medan de rosa områdena är s.k. H-II regioner som består av vätgas som "upphettas" av ultraviolett strålning till den grad att den "glöder" (ett bra exempel på H-II regioner är Orionnnebulosan i vår egen galax).

Fotografer: Jakob Selbing, Magnus Nyborg
Exponeringstid: 15 x 180 s
Utrustning: MX5-C CCD, Meade 12" LX200 vid f/3.