M42, gasnebulosa i Orion

M42, eller som den också kallas, Orionnebulosan, är en av de allra största och ljusstarkaste nebulosorna som kan studeras visuellt. Denna bild visar bara ungefär en tiondel av hela nebulosan. Nebulosan är en klassisk sk emissionsnebulosa, som lyses upp av den centrala ansamlingen av väldigt ljusstarka och heta stjärnor, kallad trapetset. De heta stjärnorna joniserar den omgivande gasen via UV-ljus, varav gasen sedan 'glöder' av sig självt.

Regioner som denna brukar kallas för H-II regioner, just pga av den ymniga förekomsten av joniserat väte. Dessa är födelseplatser för nya stjärnor, även om man knappast kan observera just själva födelsen. Orionnebulosan är i verkligheten en ganska liten sådan region, om man jämför med andra, och resultatet av alla de involverade processerna kommer att resultera i ett flertal mindre eller större sk öppna stjärnhopar, eller associationer. Scenen domineras förnärvarande fullständigt av den centrala ansamlingen av ljusa stjärnor, men ett väldigt stort antal normalstora stjärnor, tom bruna dvärgar, har detekterats i denna nebulosa.

Bilden ger en indikation på det centrala hål (eng. cavity) som 'grävts ut' av strålningen från de ljusaste stjärnorna, samt eventuellt av tidigare supernovor. Ett flertal mörka stoftmoln skymmer de bakomliggande delarna, och innhåller ett stort flertal sk Bok-globuler (uppkallade efter upptäckaren Bart Bok) som numera anses vara ett förstadium till formationen av en eller flera stjärnor. På bilder tagna med Hubble-teleskopet framträder dessutom ett flertal centralt liggande Bok-globuler, varav vissa är så pass ljusa att de framträder som stjärnor.

Fotografer: Jakob Selbing, Magnus Nyborg
Exponeringstid: 11 x 20 s, i ljuset från en fullmåne
Utrustning: MX5-C CCD, Meade 12" LX200 vid f/4.6