Asteroiden 747 Winchester

Fotografer: Jakob Selbing
Exponeringstid: 10 x 20 s för varje bildruta i animeringen, totalt 8 rutor (ca 15 min mellan varje bildruta)
Utrustning: Starlight-Xpress MX5-C genom Meade 12" LX200 vid ungefär f/5.