Venus

Detta är den första bilden av Venus från Landeryds observatorium. Eftersom Venus lyser så extremt starkt, ibland ner till magnitud -4.4, så var det nödvändigt att använda ett variabelt (polariserande) filter. På ytan kan man tycka sig se detaljer, men detta är enbart en effekt av bildbehandlingen. I verkligheten är Venus' yta mycket slät och saknar detaljer nästan totalt.

Fotografer: Magnus Nyborg, Jakob Selbing
Exponeringstid: 5 x 0.02 s
Utrustning: Starlight-Xpress MX5-C genom Meade 12" LX200 vid ungefär f/23.