NGC7331, spiralgalax i Pegasus

Denna ljusstarka spiralgalax är en av många galaxer i en galaxhop (fyra andra mindre galaxer syns tydligt till vänster i bilden och ytterligare två till kan identifieras via jämförelser med bilder tagna av andra). Galaxen är visuellt ganska enkel att observera, vilket gör det lite förvånande att den inte blev listad av Charles Messier.

Den stora galaxen uppvisar ett mycket vackert spiralmönster med massiva förekomster av stoftmoln, vilka framträder tydligt redan på detta fotografi. Av de mindre galaxerna visar den som ligger nederst precis till vänster indikationer på spiralstruktur (kan verifieras på andra fotografier), medan resten uppvisar en sk elliptisk struktur.

Fotografer: Jakob Selbing, Magnus Nyborg
Exponeringstid: 10 x 180 s
Utrustning: MX5-C CCD, Meade 12" LX200 vid f/2.9.