NGC6946, spiralgalax i Cepheus

NGC6946 i Cepheus, av berörda fotografer döpt till "Smörkolan", är en snygg galax belägen i ett ganska stjärntätt område nära vintergatans plan, därav den myckna förekomsten av stjärnor (som alla tillhör våran egen galax). Den mycket tilltalande färgen på det centrala partiet ligger bakom smeknamnet...

Galaxen som sådan är en ganska typisk spiralgalax av typen Sb, med ett flertal aktivare stjärnbildningsområden vilka syns som lite blåare fläckar i spiralstrukturen. De lite oregelbundna spiralarmarna är tecken på någon form av gravitationell växelverkan i det nära förgångna även om inget av det som syns i bilden ger någon antydan om vad.

Fotografer: Jakob Selbing, Magnus Nyborg
Exponeringstid: 15 x 180 s
Utrustning: MX5-C CCD, Meade 12" LX200 vid f/2.9.