NGC 6781 - planetarisk nebulosa i Örnen (Aquila)

En av de lättare planetariska nebulosorna att observera i ett teleskop, lite ljussvag men tämligen stor utbredning så det krävs inte speciellt hög förstoring.

Fotografer: Jakob Selbing
Exponeringstid: 15 x 180s (3 min)
Utrustning: Starlight-Xpress MX5-C genom Meade 12" LX200 vid ungefär f/4.6.