NGC6503, spiralgalax i Draco, bild 2

Här är bild nr. 2 av denna lilla ytljusstarka galax i stjärnbilden Draco (Draken). Den ligger ganska nära himmelpolen (ca +70 grader deklination) och därför behövdes ingen guidning under fotograferingen. 

Den extremt ljusstarka stjärnan till vänster om galaxen är av magnitud 9, vilket är ca 16 ggr ljussvagare än gränsen för vad man kan se med blotta ögat (magnitud 6). Den ljussvagaste stjärnan som kan detekteras i bilden är av magnitud 18, vilket är hela 63 000 ggr ljussvagare än magnitud 6!

Fotografer: Jakob Selbing
Exponeringstid: 15 x 120 s
Utrustning: MX5-C CCD, Meade 12" LX200 vid f/4.6.