NGC5907, spiralgalax i Draco

Här är en liten intressant galax i stjärnbilden Draco (Draken). Den ligger ganska nära himmelpolen (ca +70 grader deklination) och därför behövdes ingen guidning under fotograferingen. 

Fotografer: Jakob Selbing
Exponeringstid: 21 x 120 s
Utrustning: MX5-C CCD, Meade 12" LX200 vid f/4.6.