NGC4449 - oregelbunden galax i Canes Venatici

Fotografer: Jakob Selbing
Exponeringstid: 16 x 120 s
Utrustning: Starlight-Xpress MX7-C genom Meade 12" LX200 vid ca f/5, autoguidat av MX5-C genom 4" MTO vid f/10.
Datum
: 31:e januari 2003.