NGC1514, planetarisk nebulosa i Oxen

Fotografer: Jakob Selbing
Exponeringstid: ?
Utrustning: MX7-C CCD genom Meade 12" LX200 vid f/4.6, autoguidat av MX5-C genom 4" MTO vid f/10.