M88

Det andra försöket att fotografera M88 i Jungfrun. Kvällen stördes en hel del av den ljusnande sommarnatten, samt av en halvmåne.

Fotografer: Magnus Nyborg, Jakob Selbing
Exponeringstid: 9 x 5 min
Utrustning: Starlight-Xpress MX5-C genom Meade 12" LX200 vid f/2.9.