M88, spiralgalax i Jungfrun (Virgo)

M88 är en relativt ljus och symmetrisk spiralgalax i Berenikes Hår. Den är medlem av Virgo-hopen, som innehåller ca 2000 galaxer varav 16 är listade som Messier-objekt. Virgo-hopen utövar en stark dragningskraft på den galaxhop i vilken Vintergatan ligger (eng. Local group). Mätdata visar att vår egna galaxhop inte är tillräckligt långt bort ifrån Virgo-hopen för att fly undan dess dragningskraft. Vår galaxhop kommer efter hand att börja falla mot Virgo-hopen och så småningom slås samman med den.

Fotograferingen av spiralgalaxen M88 kunde inte slutföras, eftersom natthimmeln började täckas av moln. Resultatet var dock tillräckligt bra för att kunna presenteras här.

 

Fotografer: Magnus Nyborg, Jakob Selbing
Exponeringstid: 7 x 240 s
Utrustning: Starlight-Xpress MX5-C genom Meade 12" LX200 vid f/4.6.