M82, oregelbunden galax i Stora Björn

N

Fotografer: Jakob Selbing
Exponeringstid: 40 x 30 s
Utrustning: MX5-C CCD, Meade 12" LX200 vid f/5.