M81 - spiralgalax i Ursa Major

Fotografer: Jakob Selbing
Exponeringstid: 11 x 90 s
Utrustning: Starlight-Xpress MX5-C genom Meade 12" LX200 vid ca f/5.
Datum
: 15:e mars 2002