M76, planetarisk nebulosa i Perseus

Denna planetariska nebulosa är det ljusstarkaste objektet på Messiers lista över 'ickekometer'. Den har öven döpts till 'lilla hantelnebulosan', pga av dess likheter med den större kusinen M27. Med en fotografisk magnitud av ca 12.6 är den ett ganska svårt objekt, men går ändå relativt bra att se i teleskopet. Detta fotografi visar väl nebulosans form samt fördelningen av gasformigt material i form av blåaktiga och röda filament.

Datum: 9:e November 2001
Fotografer: Jakob Selbing
Bildbehandling: Magnus Nyborg
Exponeringstid: 21 x 80 s
Utrustning: MX5-C CCD, Meade 12" LX200 vid f/4.6.