M57, planetarisk nebulosa i Lyran

M57 (Ringnebulosan) i stjärnbilden Lyran...igen!

Fotografer: Jakob Selbing, Magnus Nyborg
Exponeringstid: 8 x 120 s
Utrustning: MX5-C CCD, Meade 12" LX200 vid f/10.