M57, planetarisk nebulosa i Lyran

M57 (Ringnebulosan) i stjärnbilden Lyran är en visuellt ganska liten planetarisk nebulosa, men den är distinkt och tämligen ljusstark så den är tydlig redan i ett mindre teleskop.

M57 betraktades tidigt som ett klassiskt exempel på en skalformad, sfäriskt expanderande nebulosa. Senare tiders studier har dock visat att så inte är fallet, utan istället är det vi ser den mycket typiska hantelformen, fast vi ser den från ovansidan. Som att titta igenom en tub. Hantelns förträngning är mindre uttalat i denna nebulosa, vilket sannolikt hänger samman med själva formationen (dvs. sättet som den tidigare röda jätten kastade av sig sitt gashölje) men annars är den tämligen typisk.

Centralstjärnan, som är av 15:e magnituden, kan tydligt skönjas precis mitt i nebulosan. Den ultravioletta strålningen från denna stjärna är vad som ligger bakom själva nebulosan. De inre delarna domineras av strålning från O-III, dubbelt joniserat syre, vilket ger upphov till den grön-blå färgen. I de yttre regionerna är det istället N-II repektive H-II, som bägge ger rödfärgad linje-emission, som står för färgerna. Pga av kamerans färgrepresentation är inte färgerna riktigt de samma som de skulle vara om man kunde observera denna visuellt under samma typ av förhållanden, men skillnaderna är inte så avgörande.

Fotografer: Jakob Selbing, Magnus Nyborg
Exponeringstid: 10 x 120 s
Utrustning: MX5-C CCD, Meade 12" LX200 vid f/6.