M45, öppen stjärnhop i Oxen (Taurus)

M45 (Plejaderna, eller Sjustjärnorna) är en öppen stjärnhop omgivet av en reflektionsnebulosa som lyses upp av de starkt lysande stjärnorna. Stoftet som lyses upp tillhör i verkligheten en helt orelaterad mörk nebulosa som råkar passeras av stjärnhopen. I just denna bild syns inte dessa stoftmoln speciellt tydligt, men en antydan av dessa fås av den klart blåaktiga glöd som omger de ljusare stjärnorna. Den är relativt utbredd och lämpar sig därför att fotograferas med CCD-kamera genom ett vanligt kameraobjektiv.

Denna stjärnhop brukar även kallas de "sju systrarna", ett namn som idag kan tyckas lite märkligt. Vid en första anblick så ser man tydligt de 6 ljusaste stjärnorna, och om man tittar lite noggrannare ser man tämligen enkelt 9 eller 10. En riktigt klar natt kan de med god syn se bortemot 14 stjärnor och det finns de som rapporterat ända upp till 21 stjärnor. Men det är svårt att bara se just 7 stjärnor... Kanske har någon av stjärnorna i forntiden varit betydligt ljusare, men den hypotesen stöds inte av spektrografiska observationer respektive de modeller som finns av stjärnor.

Fotografer: Jakob Selbing, Britt-Marie Borén
Exponeringstid: 10 x 30 s
Utrustning: MX5-C CCD, 200 mm kameraobjektiv.