M15, klotformig stjärnhop i Pegasus

M15 är en klotformig stjärnhop med en stor mängd stjärnor, som ligger i stjärnbilden Pegasus.

M15 är en av drygt 20 stjärnhopar i vår galax som genomgått en s.k. kärnkollaps, som helt enkelt innebär att stjärnorna i centrat ligger packade ovanligt tätt. Alla klotformiga stjärnhopar råkar ut för denna typ av kollaps om de bara får leva ostörda under tillräckligt lång tid, och som ett resultat av kollapsen så samlas de lite tyngre stjärnorna närmast centrum, medans de lättaste får banor som sträcker sig långt ut, och tom så pass långt ut att en del stjärnor så sakteliga lämnar hopen för gott. Men för M15 har denna kollaps gått längre än genomsnittet, vilket resulterat i att stjärntätheten närmast centrum här är ovanligt hög. Eventuellt lurar dessutom ett ganska stort svart hål alldeles i centrum.

Fotografer: Jakob Selbing, Magnus Nyborg
Exponeringstid: 10 x 120 s
Utrustning: MX5-C CCD, Meade 12" LX200 vid f/6.