Jupiter

Fotografer: Jakob Selbing
Exponeringstid: 36 x 0.1 s
Utrustning: Starlight-Xpress MX5-C genom Meade 12" LX200 vid ca f/30.
Datum
: 9:e februari 2002