Hästhuvudnebulosan

Hästhuvudnebulosan (B33) är en mörk nebulosa i Orions stjärnbild. Den ligger strax under stjärnan Alnitak, som är den vänstra stjärnan i Orions bälte. Nebulosan blockerar ljus från en bakomliggande emissionsnebulosa (IC434). Motivet är relativt ljussvagt och är därför väl lämpat för fotografering med CCD-kamera.

Fotografer: Jakob Selbing, Magnus Nyborg
Exponeringstid: 12 x 180 s
Utrustning: MX5-C CCD, Meade 12" LX200 vid f/3.