Soluret

       

Soluret är en gåva till Landeryds golfklubb och finns på gräsmattan framför kanslihuset. Mer information om soluret finns på www.radostar.se; välj STJÄRNOR och sedan "Hur fungerar Landeryds solur?".

 

Fotograf: Ove Huzell
Utrustning: Konica Minolta DiMAGE Z3