Landeryds Observatorium

Senast uppdatering: 2011-04-10

Efter flera års förberedelser och byggande kunde ÖAS eget observatorium, kallat "Landeryds observatorium", invigas den 7:e mars 1996. Namnet beror på att observatoriet ligger inom Landeryds golfbana. Nedan syns en bild på observatoriet och den nybyggda värmestugan.


Värmestugan (till vänster) och observatoriet. Bilden är tagen i februari 2005.Foto: Lennart Samuelsson.

 

Första åren hade vi tillgång till ett 7" Questar samt några mindre instrument, men sedan sommaren 1998 är observatoriet utrustat med ett teleskop av typen Meade 12" LX200 som är döpt till Emma. Detta teleskop är utrustat med en egen dator och styrs från en liten handkontroll. Över 64,000 objekt ligger lagrade i dess databas och kan lokaliseras med endast några knapptryckningar. Till teleskopet finns det dessutom tillbehör i form av flertalet okular och filter m.m. På bilden nedan är taket på observatoriet bortdraget och byggnadens huvudkonstruktör Ove Huzell observerar med teleskopet Emma, ett 12" spegelteleskop av märket Meade LX200.

 


Ove Huzell observerar med Emma. Foto: Börje Gunnarsson, Östgöta Correspondenten.

 

Den "hett" efterlängtade värmestugan byggdes under sommaren 2003. Plåttaket och den handikappsanpassade toaletten färdigställdes under hösten 2004. Normaltemperaturen i värmestugan är 8-10 grader Celsius, vid möten kan temperaturen förstås höjas. Det finns plats för max 15 personer i vämestugan och samma antal gäller för visningar i observatoriet. 

 

Observatoriet förfogar även över en CCD-kamera av märket Starlight-Xpress, modell MX5-C. Med den kan man ta digitala bilder, istället för att använda vanlig film. Emma är monterad på en s.k. wedge, vilken innebär en ekvatoriell montering (rotationsaxel parallel med jordaxeln). Detta gör att man kan använda Emma till olika typer av fotografering som ställer högre krav på en bra följning. 

 


Emma förberett för CCD-fotografering. Intill Emma syns Magnus Nyborg. Foto: Jakob Selbing.

 

Kvaliteten i följningen bestäms av ett flertal faktorer och under hösten 2000 har problemen undersökts tämligen noga för att utreda vilken totallösning som är den bästa för föreningen. För att nå tillräckligt goda resultat för fotografering har således ett följeteleskop med 100 mm öppning (f/10) inköpts, vilken kommer att monteras "piggyback" på Emma under fotografering. Detta kommer att göra det möjligt att lokalisera en s.k. följestjärna vilken man kan observera under exponeringens gång. Med ett hårkors-okular ser man sedan till att stjärnan bibehåller sin position genom att kontinuerligt justera teleskopets riktning med handkontrollen.  Föreningen kommer eventuellt att införskaffa en s.k. autoguider för att underlätta den väldigt tröttande sysselsättningen med manuell guidning.

 


Magnus Nyborg tittar genom Emma. Följeteleskopet är piggyback-monterat. Foto: Jakob Selbing.