är du intresserad av astronomi?

Senast uppdatering: 2023-01-19

Gå då med i östergötlands Astronomiska Sällskap (ÖAS). Förkunskaper i astronomi behövs ej. Genom våra träffar ökar du snabbt dina kunskaper. Såväl enskilda personer som bibliotek, skolor och andra institutioner som vill stödja vår verksamhet kan ingå som medlemmar. öAS är en lokalavdelning av Svenska Astronomiska Sällskapet (SAS) och alla fullbetalande medlemmar i ÖAS (d.v.s. de som även betalar avgiften för Astronomisk Tidskrift) blir automatiskt även medlemmar i SAS.

Stadgar

För ÖAS medlemmar ordnas: 

ÖAS hemsida - finns på adressen www.astronomi-oas.nu

CYGNUS - ÖAS medlemsblad (ca 2 nr per år)

ÖAS e-medlemslista (för alla som själv hämtar CYGNUS från vår hemsida) med information om när nästa CYGNUS finns utlagd, samt meddelanden om aktuellt på stjärnhimlen.

ÖAS-möten i Linköping normalt minst fyra gånger per år. Såväl populära som vetenskapsinriktade föredrag ingår. Dessutom studieresor och studiecirklar.

ÖAS-obs-kvällar,vid fyra tillfällen per år vid Landeryds observatorium. Det är placerat på Landeryds golfbana men ägs av ÖAS. VI tittar med kikare och teleskop på stjärnor, planeter mm.

Populär Astronomi. 4 högklassiga nr per år, om avgiften härför inkluderats i årsavgiften

Kallelser till Svenska Astronomiska Sällskapets arrangemang erhålles om Populär Astronomi ingår i medlemsavgiften.

Medlem blir du genom att på PlusGiro, 431 37 13 - 2, betala årsavgiften. (var god ange på talongen: namn, adress, epostadress samt senior/junior ).
Nuvarande årsavgift är enl. nedanstående:

410:- (senior) I dessa avgifter ingår 260 kr för Populär Astronomi (personer yngre än 26 år betalar endast 150:-, då Populär Astronomi är subventionerad för de som är 25 år eller yngre).
200:- (junior, högst 25 år) Tidskrift samt medlemsavgift till SAS.

Alternativt, enbart medlemskap i ÖAS:

150:- (senior).
50:- (junior, högst 25 år).

Årsavgiften bör om möjligt betalas senast i januari via internet eller Plusgiro.

Välkommen som medlem!


Astronomiska observationer vid Landeryds observatorium

Landeryds observatorium är avsett för amatörastronomisk verksamhet och undervisning om stjärnhimlen. Det har byggts av Östergötlands Astronomiska Sällskap (ÖAS) med ekonomiskt stöd från Linköpings universitet och Svenska Astronomiska Sällskapet. Platsen för observatoriet har valts i samråd med Landeryds golfklubb, dels med tanke på att omgivningen bör vara fri från störande belysning, dels för att den ligger relativt nära Linköping och kan lätt nås med bil, buss eller cykel. Vintertid är vägen snöröjd. Observatoriet är normalt öppet vardagskvällar vid klart väder.

För mer information, gå till "Bokningar".