Mail-lista

Senast uppdatering: 2014-08-20

ÖAS' e-medlemslista

På denna lista finns enbart medlemmar i ÖAS, och den används för att meddela t.ex. när senaste CYGNUS kommit ut, m.m. Om du är medlem i ÖAS och inte är med på denna lista, så kan du skicka ett e-brev till Åsa Thorén där du anger din e-postadress samt ditt namn.

Den som är med på denna lista hämtar själv CYGNUS via ÖAS' hemsida på adressen www.astronomi-oas.nu istället för att få en tryckt version hemskickad.