Historik

Senast uppdatering: 2014-08-21

Starten

Inför en astronomiintresserad församling på 55 personer, onsdagen den 19 april 1978, gav professor Tord Elvius (ordföranden i Svenska Astronomiska Sällskapet ) ett föredrag med titeln "Vintergatan vår egen galax". De närvarande önskade fortsätta att samarbeta för att sprida mer information om vår plats i universum och beslöt att bilda Östergötlands Astronomiska Sällskap, ÖAS.

    Till sällskapets styrelse utsågs:
        Lennart Samuelsson (ordf)
        Gunnar Darsenius (sekr, och sekr i Svenska Astronomiska Sällskapet)
        Anders Welander (kassör)
        Åke Hammarström
        Peter Landgren
        Rolf Riklund
    samt som revisorer
        Harry Stadh och Leif Thuresson

Under hösten 1978 anslöts ÖAS till Svenska Astronomiska Sällskapet som dess tredje lokalavdelning. Redan från starten beslöt ÖAS att i samarbete med institutionen för fysik och mätteknik vid Universitetet i Linköping årligen anordna 2 föredrag på hösten och 2 på våren. Under åren som följde har detta uppfyllts och programmet har dessutom utvidgats med observationstillfällen och planetarieresor. 

Observatoriet

Våren 1996 invigdes ÖAS egna observatorium, Landeryds observatorium, beläget inom Landeryds golfbana. Observatoriet var ritat av Ove Huzell som även i samarbete med andra ÖAS-medlemmar utförde större delen av byggnationen. För betongfundamentet anlitades Ljungstedska skolan och elinstallationen utfördes av Hjulsbro elektriska firma. Väggarna byggdes i moduler av Skänninge snickeri AB.

Antalet medlemmar i ÖAS har sakta ökat och uppgick i slutet av 1998 till 98, varav 16 även var medlemmar i Tranås Astronomiska Sällskap. Tack vare gåvor och stöd från Svenska Astronomiska Sällskapet kunde ÖAS 1998 inköpa ett 12" datorstyrt Meade teleskop.

ÖAS bygger värmestuga och firar 25 år

Den 27 september 2003 firade ÖAS sitt 25-årsjubileum med en god måltid pä restaurang 19:e, Landeryds golfklubb. Ett 20-tal medlemmar deltog. ÖAS ordförande Lennart Samuelsson presenterade sällskapets verksamhet under de gångna 25 åren. Avslutningsvis framförde Jonny Martinsson medlemmarnas tack till Lennart som varit ordförande för ÖAS sedan starten. Kvällen avslutades med en taklagsfest, kaffe och tårta, i den av medlemmar under augusti och september uppförda Värmestugan intill Landeryds observatorium. Värmestugan är avsedd att underlätta arbeten med ccd-fotografering av stjärnhimlens objekt under kalla vinternätter. Det kan t o m bli möjligt att fjärrstyra teleskopet från Värmestugan. Vi planerar även att ordna så att handikappade personer som inte själva kan komma in i observatoriet och titta i teleskopets okular, ändå kan se de inställda objekten på en datorskärm i Värmestugan. Värmestugans entre och TC är därför handikappanpassade. Värmestugan är byggd av fabrikstillverkade stockar och kostnaderna för byggsatsen täcks av medel (86 000 kr) som ÖAS nyligen fått från Westman-Wernerska stiftelsen.

Ytterligare information kan erhållas via Ĺsa Thorén