Fotografera med CCD-kamera

Senast uppdatering: 2014-08-21

Gå direkt till Snabbstart för fotografering.

Hösten 1999 inköptes, för pengar från BIT-projektet, en CCD-kamera till ÖAS. Kameran är av märket Starlight-Xpress, modell MX5-C. Det är en relativt liten och lätthanterlig kamera, som kan producera färgbilder.

Det ljuskänsliga skiktet på en CCD-kamera består av en mängd avdelade rutor, där varje ruta motsvarar en sk "pixel" i den färdiga bilden. MX5-C har 500 x 90 pixlar som är aningen rektangulära (den enskilda pixeln är 9.6u 2.8u). På MX5-C så ligger det ett utspritt färgfilter i grupper av 2 u (Cyan (C), Magenta (M), Gul (Y) och Grön (G)) och programvaran har sedan stått för att därifrån extrahera ut färginformationen. Färgerna blir "verkliga" såtillvida att de representerar hur det faktiskt ser ut, men de blir inte helt perfekta (de blir en "nära approximation"). 

Observera tex bilden till höger - den är sammansatt av 283 x 97 pixlar, där varje pixel har tre färg-kanaler (Rött, Gröt och Blått). De enskilda färgkanalerna har ett värde som går mellan 0 och 255 (8-bitar). Slutligen används en komprimeringsteknik som kallas för JPG för att minska på filstorleken. Resultatet blir något igenkänneligt (i detta fall faktiskt kameran vi har inom föreningen).

Kameran MX5-C är dock primärt konstruerad för just astronomisk fotografering, och är kyld till 30C under den rådande yttertemperaturen. Detta för att minska något som kallas "termiskt brus". De elektriska komponenterna som används är även de valda för att minimera alla former av brus (naturligtvis med prislappen på systemet i åtanke). Det finns ingen optik inbyggd i själva kameran, vilket i själva verket är bra för då kan man använda den tillsammans med godtyckligt teleskop eller t.o.m. kameraobjektiv.

När en exponering är avslutad, läses informationen från chippet ut, varvid hårdvaran läser av innehållet pixel för pixel och omvandlar det utmätta värdet till ett digitalt värde samt levererar det tillbaka till datorn (styrprogramvaran). Noggranheten i denna utläsning från MX5-C är 12-bitar, dvs en enskild pixel kan ha ett värde mellan 0 och 4095 vilket linjärt motsvarar hur många fotoner som faktiskt blev detekterade. Detta är tillräckligt för att leverera bilder som inte kan skiljas från en kontinuerlig signal. Den utlästa bilden sparas normalt ned på disk för att bildbehandlas i ett senare skede. Oftast tas dessutom hela sekvenser av bilder som läggs tillsammans först under den efterföljande bildbehandlingen, då detta är ett bevisat bra sätt att arbeta på. Vanligt är även att man tar speciella kalibreringsbilder, som används för att normalisera de faktiska bilderna så att resultaten blir ytterligare bättre/säkrare.

Bildbehandlingen, som oftast tar lägre tid än själva fotograferingen, består sedan i kalibrering, färgkonvertering, sammanslagning och i varierande grad åtgärder för att höja skärpan/upplösningen.

Utrustningen som används under fotograferingen är:

De som är intresserade av att fotografera med CCD-kameran får gärna höra av sig till astrofotogruppen och följa med ut en klar kväll för introduktion. Med tanke på alla delarna som ingår innan man får nöjaktiga resultat är det lämpligt att följa med ut flera gånger och gradvis få pröva på olika stegen som krävs. Som grundkrav är att introduktionskursen för hantering av observatoriet och Emma har genomgåtts. Under de ljusa sommarmånaderna kommer arbetet att gå på halvfart, men det kommer fortfarande att utföras aktiviteter, framförallt vid behov, så tveka inte att höra av er.

De viktigaste stegen är: