Bokningar

Senast uppdatering: 2024-01-20

Visningar anordnas för grupper om högst 15 deltagare (pris 500 kr) på hösten i september och oktober, och på våren i februari och mars. Varje visning av stjärnhimlen tar ca en timme och sker helt utomhus varför mycket varm klädsel krävs. Visning ordnas endast vid stjärnklar himmel. Väderbesked ges på eftermiddagen på visningsdagen.

Bokningsschema

För att se bokningsschemat eller boka visningar,
gå till bokningssidan.

Visningspersoner

Veckodag

Visningsperson

E-mail (byt ut snabela mot @)

Måndag

Anders Wettergren

a.c.wettergren snabela telia.com

Tisdag

Varierande

observatoriechef snabela astronomi-oas.nu

Onsdag

Anders Hartman

anders snabela hartman.se

Torsdag

Bengt-Erik Söderström

bes.wll snabela telia.com

Varje visningsperson kan själv införa begränsning/utökning.