Aktuellt

Senast uppdatering: 2024-01-10

ÖAS-observationskvällar och föredrag

ÖAS medlemmar har tillfällen att mötas en gång varje månad under den mörkare delen av året enligt följande principschema. Observera att angivna datum kan komma att ändras. ÖAS höst respektive årsmöte äger rum i Universitetets lokaler och innefattar normalt ett föredrag av en inbjuden föredragshållare. Under ÖAS observationsveckor är observatoriet öppet måndag-onsdag vid klart väder. Torsdagen i observationsveckorna är värmestugan öppen oavsett väder då vi ger ett föredrag.

2023

Mars

16

19:00

Observationskväll ÖAS. Visning endast vid klart väder.

23

18:00

ÖAS årsmöte.

September

7

19:00

Observationskväll ÖAS. Visning endast vid klart väder.

23

15:00

Astronomins dag och natt med öppet hus vid observatoriet.

Oktober

19

18:00

ÖAS höstmöte. Föreläsare Jan-Erik Wahlund (IRF)
Institutet för rymdfysik (IRF) har en lång tradition att bygga vetenskapliga instrument för utforskandet av rymden. Det började på 1950-talet som norrskensforskning, men sedan dess har vi besökt eller är på väg till alla planeterna utom Uranus och Neptunus. Föredraget kommer kort att beskriva våra färder och vetenskapliga mål, men fokusera på rymdfarkosterna BepiColombo till den minsta planeten (Merkurius) och JUICE till den största planeten (Jupiter) och dess isiga månar och vad vi vill göra där.

November

6-8

19:00

ÖAS observationsvecka. Observatorium öppet vid klart väder.

9

19:00

Stjärnbildspresentation i värmestuga. Observationer efteråt vid klart väder.

2024

Januari

11

19:00

Stjärnhimlens 10 i topp i värmestugan. Observationer efteråt vid klart väder.

Februari

5-7

19:00

ÖAS observationsvecka. Observatorium öppet vid klart väder.

8

19:00

Stjärnbildspresentation i värmestuga. Observationer efteråt vid klart väder.

Mars

7

18:00

ÖAS årsmöte. Föredrag av Jesper Sollerman:
Titel: Supernovor - exploderande stjärnor

Supernovor är exploderande stjärnor. De skapar våra tyngre grundämnen, som syre och magnesium, och lämnar efter sig kompakta objekt som neutronstjärnor och svarta hål. I varje galax exploderar en supernova kanske en gång på 500 år, så hur hittar man dessa exploderande stjärnor i universum? Jesper Sollerman använder ett robotteleskop i Kalifornien för att varje natt tråla igenom tusentals galaxer på jakt efter explosionerna. Det fungerar utmärkt! Men snart blir det ännu fler kandidater att leta igenom när ett nytt superteleskop står färdigt i Chilenska Atacamaöknen. Vad kan vi vänta oss av framtidens supernovateleskop ?

28

20:00

Observationskväll ÖAS. Visning endast vid klart väder.Alla medlemmar är välkomna att lämna förslag till programmet. Styrelsen finns presenterad på separat plats i hemsidan.

ÖAS-medlemmars egna observationer vid Landeryds observatorium

Den ÖAS-medlem som har eget teleskop, men ej tillgång till observatoriet, kan placera sitt instrument på plintarna omedelbart utanför observatoriets sydsida (eller på en betongplatta för grus en bit ifrån observatoriet). Elkontakter finns på plintarna, och observatoriets ytterbelysning kan släckas med en speciell strömbrytare som dock måste återställas efter besöket.

Ingen bokning, men var god skriv datum och namn i LOGGBOKEN på bordet i Värmestugan!

Utbildning för att kunna använda Landeryds observatorium på egen hand

Kontakta Anders Hartman för en första introduktion.

Enstaka medlemmar som avser att utbilda sig i handhavandet av ÖAS teleskop är välkomna att delta i bokade visningar. Kontakta då den som ansvarar för visningen. Endast en extra person per visning kan accepteras.Fotografering med CCD-kamera eller småbildskamera

Var god kontakta Anders Hartman.

Lektionerna utförs i experimentform ute vid observatoriet. I först hand försöker vi fredags- eller lördagskvällar. Teleskoperfarenhet är enda förkunskapskravet, resten visas på plats under handledning.

CYGNUS

Vårt medlemsblad CYGNUS utges med 2 nummer per år. Cygnus hittas på annan plats på öAS hemsida och dess innehåll kan kopieras och användas fritt. Den som inte har tillgång till ÖAS hemsida kan tills vidare få CYGNUS hemskickad via vanlig post.