Saturnus, bild 4

Bilden ovan är den hittils bästa av Saturnus. Av 50 exponeringar plockades de 26 bästa ut, och sedan behandlades dessa i dator för att återskapa skärpan. Den vänstra bilden är återgiven på normalt sätt, den högra har återgetts med s.k. gamma-stretching vilken visar ett större dynamiskt omfång. Därigenom så kan man även se två av Saturnus inre månar framträda, nämligen Encheladus och Mimas, bägge som svaga ljuspunkter. Encheladus är den yttre och ljusstarkare av de två och Mimas är precis på gränsen till att synas. De korta exponeringarna som används för ett så pass ljusstarkt objekt som Saturnus gör att det är svårt att samtidigt se de svagare av månarna. Utöver det kan man tydligt se den ljussvaga C-ringen som sträcker sig inåt från den ljusa A-ringen ca halvvägs till Saturnus gasformiga yta. Tyvärr var luftoron inte alls bra denna natt, så bättre resultat kan sannolikt uppnås under bättre förhållanden.

Datum: Söndagen 2002-01-13
Fotografer: Magnus Nyborg, Jakob Selbing
Exponeringstid: 26 x 1.0 s
Utrustning: Starlight-Xpress MX5-C genom Meade 12" LX200 vid f/35.