NGC891, spiralgalax i Andromeda, bild 3

NGC891 är en spiralgalax som vi ser från sidan (s.k. "edge-on"). Det mörka bandet genom galaxen är ljusabsorberande stofmoln. Undersökningar som gjorts av galaxen inom det infraröda spektrat visar på en trolig existens av en stav i galaxen, d.v.s. att spiralarmarna övergår i en rak stav i galaxens centrum.

Fotografer: Jakob Selbing
Exponeringstid: ?
Utrustning: MX7-C CCD genom Meade 12" LX200 vid f/4.6, autoguidat av MX5-C genom 4" MTO vid f/10.