NGC4088 - spiralgalax i Ursa Major

Fotografer: Jakob Selbing
Exponeringstid: 18 x 50 s
Utrustning: Starlight-Xpress MX5-C genom Meade 12" LX200 vid ca f/5.
Datum
: 9:e februari 2002