NGC3628 - galax i Leo

Fotografer: Jakob Selbing
Exponeringstid: 17 x 120 s
Utrustning: Starlight-Xpress MX7-C genom Meade 12" LX200 vid ca f/5, autoguidat av MX5-C genom 4" MTO vid f/10.
Datum
: 30:e januari 2003.