M51, spiralgalax i Jakthundarna (Canes Venici)

Den välkända och mycket vackra galaxen M51, eller Whirpool galaxy, som den kallas på engelska, ligger i stjärnbilden Hundarna, strax under Eta Ursa Major (stjärnan längst ut på handtaget i Karlavagnen). Den har fotograferats vid Landeryds observatorium vid 3 tillfällen. Denna bild är den senaste, och det är en riktig "värstingbild", med avseende på exponeringstid; sammanlagt 80 minuters exponering genomfördes för att få denna bild!

Fotografer: Magnus Nyborg, Jakob Selbing
Exponeringstid: 20 x 240 s
Utrustning: Starlight-Xpress MX5-C genom Meade 12" LX200 vid f/4.6.