M27, planetarisk nebulosa i Räven (Vulpecula)

En av de mest omtyckta nebulosorna bland amatörastronomer är troligtvis M27, Hantelnebulosan, som ligger i stjärnbilden Vulpecula (Räven). Den är tillräckligt ljusstark för att kunna studeras visuellt i teleskop, och fotograferas den syns även dess vackra färger.

Hantelnebulosan är en mycket typisk sk planetarisk nebulosa, uppvisande en klassisk hantelform. Centralstjärnan, som är en blivande vit dvärg och förnärvarande mycket het, joniserar de omkringliggande gasmassorna vilka långsamt och gradvis stöttes ut under de allra sista stadierna som "Röd jätte". Pga av excitation strålar gasen i karakteriska linjer beroende på vilket grundämne det är frågan, vilket ger de vackert lysande färgerna. Två lober av gas kan skönjas, vilka markerar de polära regionerna av denna nebulosa.

Allteftersom gasmassorna expanderar och tunnas ut, samt centralstjärnan kallnar, så kommer denna nebulosa att gradvis slockna ut. Men det är ingen omedlbar fara för att den skall försvinna, det tar några tusen år...

Fotografer: Jakob Selbing
Exponeringstid: 15 x 160 s
Utrustning: MX5-C CCD, Meade 12" LX200 vid f/5.