M15, klotformig stjärnhop i Pegasus

M15 är en klotformig stjärnhop med en stor mängd stjärnor, som ligger i stjärnbilden Pegasus.

Denna bild är ett senare försök att fotografera denna klotformiga stjärnhop, och bildbehandlingen har gjorts betydligt senare än vid fototillfället. Resultatet av bildbehandlingen blev dock så pass bra att bilden förtjänade att visas.

Fotografidatum: 9:e November 2001
Fotografer:         Jakob Selbing 
Bildbehandling:  Magnus Nyborg
Exponeringstid:  10 x 120 s
Utrustning:         MX5-C CCD, Meade 12" LX200 vid f/4.6.