M13, klotformig stjärnhop i Hercules

M13 är en klotformig stjärnhop med en stor mängd stjärnor, bortåt en miljon. Den ligger i stjärnbilden Herkules, och kan under ideala förhållanden ses med det nakna ögat. Det är en mycket gammal stjärnhop (vilket gäller för i princip alla klotformiga stjärnhopar); senaste beräknade åldern gör den lika gammal som vårat universum, d.v.s. ca 14 miljarder år.

I bilden, strax nedanför till höger om centrat, syns en klarblå stjärna. Den är välkänd, just för att den lyser i blått snarare än i gul-orange. Denna stjärna är en sk "Blue Straggler", dvs en stjärna som bildats genom sammansmältning av två eller flera lättare stjärnor. Antalet sådana blåa stjärnor i respektive hop är ett bevis för den interaktion som hela tiden råder mellan de enskilda stjärnorna.

Fotografer: Jakob Selbing, Magnus Nyborg
Exponeringstid: 10 x 120 s
Utrustning: MX5-C CCD, Meade 12" LX200 vid f/6.