NGC 2392 - Eskimå-nebulosan i Tvillingarna

Fotografer: Jakob Selbing
Exponeringstid: 30 x 20 s
Utrustning: Starlight-Xpress MX5-C genom Meade 12" LX200 vid ungefär f/5.