Uranus

Denna bild är ett drygt två år gammalt försök att fotografera Uranus. Pga av dess närhet till horisonten härifrån Sverige (förnärvarande) så är den ett väldigt svårt objekt, och det hjälper ingalunda att planeten endast visar en väldigt liten skiva (ca 3.7" vid opposition i Augusti). Pga dess närhet till horisonten så fungerar atmosfären precis som en enkel lins vilken böjer ljuset blått ljus en aning mer än rött ljus, vilket tydligt kan ses i högra delbilden. När färgerna justeras i position tillbaka till medelpunkten så blev resultatet dock bättre än förväntat, vilket kan ses i den vänstra bilden. Den infällda lilla bilden är planeten så som den ser ut i original, de andra bilderna har förstorats 2x för att tydligare visa resultatet, Uranus visar en väldigt liten skiva. Värt att notera är trots allt att det är skivan som syns i fotografiet, samt att den grönaktiga nyansen är den som är förväntad. Uranus har mycket metangas i sin atmosfär, vilken adsorberar mer av det röda ljuset än av det blå och gröna, därav färgtonen. Uranus atmosfär är tät men relativt detaljfattig, och först med stora teleskop (mycket hög upplösning, exempelvis visar Hubbleteleskopet detaljer) kan man hoppas kunna fotografera svaga molnslöjor eller fläckar, därför är bilden representativ i sin detaljfattigdom för den utrustning som användes.

Uranus har ett ringssystem, som dock är alldeles för ljussvagt för att synas här, och det samma gäller tyvärr även de fem ljusaste månarna. Sporrade av detta resultat skall dock planeten återbesökas nästa år.

Datum: Söndagen 2001-08-06, bildbehandlad 2004-01-17
Fotografer: Magnus Nyborg, Jakob Selbing
Exponeringstid: 4 x 5.0 s
Utrustning: Starlight-Xpress MX5-C genom Meade 12" LX200 vid f/20.