Styrelsen

Senast uppdatering: 2021-08-22

OBS: nedan finns epost-adresser, med tecknet "@" utbytt mot "snabela". Detta för att minimera mängden spam till adresserna.

Ordförande
mars 2021 -
mars 2022

Bengt-Erik Söderström

ordforande
snabela 
astronomi-oas.nu

Rullstensvägen 17
616 34 Åby
Tel hem: 011-66558
Mobil: 0707-750299

Vice ordförande
mars 2021 -
mars 2023

Åsa Thorén

viceordforande
snabela 
astronomi-oas.nu

Platens väg 30
590 77 Vreta kloster
Tel hem: 013-125325
Mobil: 0703-325325

Sekreterare
mars 2021 -
mars 2023

Anders Wettergren

sekreterare
snabela 
astronomi-oas.nu

Carl Bergstens gata 17
603 78 Norrköping
Tel hem: 011-171976
Mobil: 0700-251259

Kassör
mars 2020 -
mars 2022

Anders Ekström

kassor
snabela 
astronomi-oas.nu

Lindalsgatan 10
590 72 Ljungsbro
Tel hem:013-63948
Mobil:0733-987202

Ledamot
mars 2020 -
mars 2022

Gunilla Berlemo

styrelseledamot1
snabela
astronomi-oas.nu

Hjälmsätersgatan 14B
58217 Linköping
Tel hem: 013-299979
Mobil: 0763-073150

Observatoriechef
mars 2020 -
mars 2022

Anders Hartman

styrelseledamot2
snabela 
astronomi-oas.nu

Roxenbadenvägen 37
59078 Vreta kloster
Tel hem: 013-61338
Mobil: 0709-759501

styrelseledamot
mars 2020 -
mars 2022

Lena Ljungars

styrelseledamot3
snabela 
astronomi-oas.nu

Smedjegatan 26
602 47 Norrköping
Mobil: 0725-346783

Ledamot
mars 2021 -
mars 2023

Per Börjesson

styrelseledamot4
snabela 
astronomi-oas.nu

Storskiftesgatan 63
583 34 Linköping
Mobil: 0708 - 791287

Revisor
mars 2021 -
mars 2022

Ulf Gisslander

ulf.gisslander
snabela
bredband.net

Kompanigatan 72
587 58 Linköping
Tel hem: 013-154364
Mobil: 0738-115643

Revisorsuppleant
mars 2021 -
mars 2022

Alexander Hebo

alexanderhebo
snabela
gmail.com

Blommedalsvägen 33
590 73 Ljungsbro
Tel hem: 0142-481141


Bengt-Erik Söderström
Ordförande

Åsa Thorén
Vice ordförande

Anders Wettergren
Sekreterare

Anders Ekström
Kassör

Gunilla Berlemo
Ledamot

Anders Hartman
Observatoriechef

Lena Ljungars
Ledamot

Per Börjesson
Ledamot