Aktuellt

Senast uppdatering: 2023-01-19

ÖAS-observationskvällar och föredrag

ÖAS medlemmar har tillfällen att mötas en gång varje månad under den mörkare delen av året enligt följande principschema. Observera att angivna datum kan komma att ändras. ÖAS höst respektive årsmöte äger rum i Universitetets lokaler och innefattar normalt ett föredrag av en inbjuden föredragshållare. Under ÖAS observationsveckor är observatoriet öppet måndag-onsdag vid klart väder. Torsdagen i observationsveckorna är värmestugan öppen oavsett väder då vi ger ett föredrag.

2022

Oktober

13

18:00

ÖAS höstmöte. Plats: Föreläsningssal Schrödinger i Fysikhuset vid universitetet. Kom i tid, ytterdörren låses kl. 1800
Föredrag av Alexis Brandeker: Exoplaneter och rymdteleskop
En ny generation av rymdteleskop förväntas revolutionera studierna av exoplaneter, planeter som kretsar runt andra stjärnor än vår sol. Varför är rymdteleskop är viktiga för dessa studier? I mitt föredrag kommer jag gå igenom vad vi vet nu om exoplaneter inklusive de senaste resultaten från rymdteleskopen TESS, CHEOPS och JWST, diskutera vad vi kan förväntas att lära oss nu och på längre sikt i framtiden från dessa och kommande rymduppdrag dedikerade för studier av exoplaneter

November

14 - 16

19:00

Observationsvecka ÖAS. Endast vid klart väder.

17

19:00

Stjärnbildspresentation i värmestugan.

2023

Januari

26

19:00

Stjärnhimlens 10 i topp i värmestugan + observation vid klart väder.

Februari

20 - 22

19:00

Observationsvecka, Landeryds Observatorium (Endast vid klart väder!).

23

19:00

Stjärnbildspresentation i värmestugan, Landeryds Observatorium. Observationer vid klart väder.

Mars

16

19:00

Observationskväll ÖAS. Visning endast vid klart väder.

23

18:00

ÖAS årsmöte.Alla medlemmar är välkomna att lämna förslag till programmet. Styrelsen finns presenterad på separat plats i hemsidan.

ÖAS-medlemmars egna observationer vid Landeryds observatorium

Den ÖAS-medlem som har eget teleskop, men ej tillgång till observatoriet, kan placera sitt instrument på plintarna omedelbart utanför observatoriets sydsida (eller på en betongplatta för grus en bit ifrån observatoriet). Elkontakter finns på plintarna, och observatoriets ytterbelysning kan släckas med en speciell strömbrytare som dock måste återställas efter besöket.

Ingen bokning, men var god skriv datum och namn i LOGGBOKEN på bordet i Värmestugan!

Utbildning för att kunna använda Landeryds observatorium på egen hand

Kontakta Anders Hartman för en första introduktion.

Enstaka medlemmar som avser att utbilda sig i handhavandet av ÖAS teleskop är välkomna att delta i bokade visningar. Kontakta då den som ansvarar för visningen. Endast en extra person per visning kan accepteras.Fotografering med CCD-kamera eller småbildskamera

Var god kontakta Anders Hartman.

Lektionerna utförs i experimentform ute vid observatoriet. I först hand försöker vi fredags- eller lördagskvällar. Teleskoperfarenhet är enda förkunskapskravet, resten visas på plats under handledning.

CYGNUS

Vårt medlemsblad CYGNUS utges med 2 nummer per år. Cygnus hittas på annan plats på öAS hemsida och dess innehåll kan kopieras och användas fritt. Den som inte har tillgång till ÖAS hemsida kan tills vidare få CYGNUS hemskickad via vanlig post.