Aktuellt

Senast uppdatering: 2021-03-09

ÖAS-observationskvällar och föredrag

ÖAS medlemmar har tillfällen att mötas en gång varje månad under den mörkare delen av året enligt följande principschema. Observera att angivna datum kan komma att ändras. ÖAS höst respektive årsmöte äger rum i Universitetets lokaler och innefattar normalt ett föredrag av en inbjuden föredragshållare. Under ÖAS observationsveckor är observatoriet öppet måndag-onsdag vid klart väder. Torsdagen i observationsveckorna är värmestugan öppen oavsett väder då vi ger ett föredrag.

2021

Januari

14

19:00

Stjärnhimlens 10-i-topp, värmestugan (ev observation vid klart väder)
INSTÄLLT!

Februari

8-10

19:00

Observationsvecka, Landeryds Observatorium (Endast vid klart väder!)
INSTÄLLT!

11

19:00

Stjärnbildspresentation i värmestugan + observation vid klart väder
INSTÄLLT!

Mars

11

18:00

ÖAS årsmöte
Föredragshållaren professor Ulf Gran från Chalmers.

Titel: Svarta hål från nobelprisperspektiv

Nobelpriset 2020 belönade både teoretiska och experimentella bevis för svarta håls existens i vårt universum. I detta föredrag kommer upptäckterna bakom Nobelpriset gås igenom, inklusive en historisk överblick av konceptet ’svart hål’. Vi kommer även belysa Penrose fortsatta arbete tillsammans med Steven Hawking, vilket bl a gav en viktig teoretisk grund till Big Bang hypotesen. De senaste resultaten kring svarta hål kommer också att belysas. Föredraget hålles digitalt via Zoom, se utskickat ebrev

18

20:00

Observationskväll ÖAS. Visning endast vid klart väder.
INSTÄLLT!Alla medlemmar är välkomna att lämna förslag till programmet. Styrelsen finns presenterad på separat plats i hemsidan.

ÖAS-medlemmars egna observationer vid Landeryds observatorium

Den ÖAS-medlem som har eget teleskop, men ej tillgång till observatoriet, kan placera sitt instrument på plintarna omedelbart utanför observatoriets sydsida (eller på en betongplatta för grus en bit ifrån observatoriet). Elkontakter finns på plintarna, och observatoriets ytterbelysning kan släckas med en speciell strömbrytare som dock måste återställas efter besöket.

Ingen bokning, men var god skriv datum och namn i LOGGBOKEN på bordet i Värmestugan!

Utbildning för att kunna använda Landeryds observatorium på egen hand

Kontakta Anders Hartman för en första introduktion.

Enstaka medlemmar som avser att utbilda sig i handhavandet av ÖAS teleskop är välkomna att delta i bokade visningar. Kontakta då den som ansvarar för visningen. Endast en extra person per visning kan accepteras.Fotografering med CCD-kamera eller småbildskamera

Var god kontakta Anders Hartman.

Lektionerna utförs i experimentform ute vid observatoriet. I först hand försöker vi fredags- eller lördagskvällar. Teleskoperfarenhet är enda förkunskapskravet, resten visas på plats under handledning.

CYGNUS

Vårt medlemsblad CYGNUS utges med 2 nummer per år. Cygnus hittas på annan plats på öAS hemsida och dess innehåll kan kopieras och användas fritt. Den som inte har tillgång till ÖAS hemsida kan tills vidare få CYGNUS hemskickad via vanlig post.